ANNE LAJORD BELSHEIM

Gård informasjon

  • Driftsenhet 34540164 00
  • Orgnr 969251191
  • Kommune Vang (3454)
  • Fylke Innlandet
  • Telefon +4741294906
  • Mobil 41294906
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 19.04.2013

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Avlastning/Besøksheim av barn i småskulealder. Dette tilbodet gjeld ettermiddag og helg. Avlastning gjennom barnevern, mottakssenter og miljøtenesta i kommuna. Dagsbesøk av barnehagar,- mest på våren. Skulefritidsordning på sumaren og i vinterferien.