BERNTSEN VEGAR

Gård informasjon

  • Driftsenhet 34111146 00
  • Orgnr 977253799
  • Kommune Ringsaker (3411)
  • Fylke Innlandet
  • Telefon 41282838
  • Mobil 41282838
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Helse og omsorg

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Kontakt Linda Bakke 90947878 for spørsmål andgående tilbudet. For søknad til Dagaktivitetstilbud kontakt Enhet for tjenestetildeling og samordning Ringsaker kommune. tlf:96942684 mail: postmottak.tildeling@ringsaker.kommune.no

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 07.03.2016

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Penningrud er en Inn på tunet gård og har pr i dag tilbude til personer med demens. Dag aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens/kognitiv svikt : Her tilbys aktiviteter i landlige og hjemmekoselige omgivelser for Ringsaker kommune.Aktivitetene skal gi deltagerne opplevelse av mestring,en meningsfull hverdag, sosialt samvær , trivsel og trygghet. Aktivitetene skal også bidra til å vedlikeholde, forebygge og stimulere til bedret eller opprettholdelse av fysisk og psykisk funksjonsnivå. Eksempler på aktiviteter kan være: - Fysisk aktivitet, ut på tur, mye frisk luft. - Stell og omsorg for dyr. - Hagearbeid som dyrking og høsting av grønnsaker. - Innhøsting og bearbeiding av frukt og bær. - Tilberedning av måltider både ute og inne. Baking. - Håndarbeid som strikking, hekling og søm. - Spill, musikk, sang, dans, gruppetrim, historielesning. - Hogst/tynning, ved arbeid, enkelt snekkerarbeid, vedlikehold av gjerder etc, maling. Aktivitetene er fleksible og individuelt tilrettelagt,allsidige og praktiske og tar utgangspunkt i gården, årstidene og brukernes interesser og ressurser. Sosialt samvær og humor vektlegges i tilbudet. Tilbyder er sykepleier og har lang erfaring i arbeid med mennesker med demens.