BRÅTEN AUDUN

Gård informasjon

  • Driftsenhet 34350196 01
  • Orgnr 969174618
  • Kommune Vågå (3435)
  • Fylke Innlandet
  • Telefon 99041285
  • Mobil 99041285
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Tlf 99041285

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 08.04.2013

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

På garden er det storfe, kjøtt og mjølkeproduksjon, sau, fjørfe og hest. Garden er i konvensjonell drift. Vi har og andre dyr i tilbudet som hundar, katter og kaniner. Beskrivelse: Tilbudet er knytta tett opp til det daglege arbeidet på garden. Det varierer med årstidene. Overordna mål er at brukarane skal oppleve mestring, og at dei gjer ein forskjel. Døme på arbeidsoppgåver: Stell av dyra i dei ulike fjosa, tilsyn av dyr på beite, produksjon av ved, rydding av beite og ellers det som skal gjerast på garden, tilpassa den enkelte sitt behov.