LEKVOLLHAGAN

Gård informasjon

 • Driftsenhet 34131454 01
 • Orgnr 998003113
 • Kommune Stange (3413)
 • Fylke Innlandet
 • Telefon 99124377
 • Mobil 99124377
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Lekvollhagan eller Skolens ledelse, BUP, PPT vedr pedagogisk tilbud. Saksbehandler Helse- og omsorg eller saksbehandler barnevernstjeneste vedr avlasting og fritidsaktiviteter Saksbehandler NAV eller Stangehjelpa vedr psykisk helse og Hesteassistert psykoterapi.

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 19.09.2014

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

HELSEFREMMENDE KUNNSKAPSBASERT TILBUD FOR BARN & FAMILIE I ET HJEMMEKOSELIG OG NATURLIG MILJØ Lekvollhagan AS eies og drives av Annett og Espen Dalsbø. Det har vært IPT drift på gården siden 2012. Annett er utdannet sykepleier og har en Master i psykisk helsearbeid ved HINN. I tillegg har hun spesialisering innen utredning, observasjon og veiledning ved RBUP og innen dyreassistert og hesteassistert intervensjon ved NMBU. Espen har økonomi- og administrasjonsutdanning i tillegg til etatsutdanning fra Forsvaret. Bedriften har 32 ansatte med til sammen bred kompetanse og erfaring innen utviklingspsykologi, tilknytningsteori, læringspsykologi og adferdspsykologi, kognitiv psykologi, kommunikasjon med fokus på sosial utvikling og empati hos barn og unge, skolevegring, pedagogikk småbarn-barn-unge, kunst og håndtverk, steinerpedagogikk, økologisk hagebruk, yoga for barn, friluftsliv, rekreasjon og helsefremmende arbeid, rehabtrening, agronom, sosialpedagogikk, dyreassistert terapi, sykepleier, helsefagarbeid. Lekvollhagan Gård ligger idyllisk til i Vallset -litt oppe på berget med Mjøsgløtt og utsikt utover flatbygda Stange, Hedmark. Ca. 45 min nord for Oslo Lufthavn, 15 min sør for Hamar. 10 min nord/øst for Tangen stasjon. 20 min sørvest for Elverum via Løten og 60 min nord for Kongsvinger, via Skarnes. På gården bor det hester, høns, hunder, katter og kaniner. Boligen «Jordbærstua» benyttes i forbindelse med oppholdene. Boligen, har 2 soverom (7-8 sengeplasser), stue, bad, kjøkken, samt et personalrom. Boligen tilfredsstiller gjeldende krav og er godkjent av Stange Kommune. I tillegg er den gamle Låven restaurert med 2 enheter i samarbeid med Stange kommune, Miljørettet helsevern, Arbeidstilsynet, Mattilsynet. Enheten er døgnbemannet med 2-4 voksne som arbeider i team. Vakttyper; medlever, våken nattevakt, langvakt og kortvakt. Deltagerne vil derfor i stor grad møte de samme voksne. Bedriften følger Arbeidsmiljøloven. Vi benytter fagsystem i forbindelse med håndtering av personopplysninger i henhold til den nye personopplysningsloven datert mai 2018. Vi følger forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Vi krever fremvisning av politiattest og signering av taushetserklæring av de ansatte før oppstart. Vi arbeider systematisk med HMS i henhold til Forskrift om Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften). Vi er behjelpelig med å hente og bringe barn og unge, enten i forbindelse med skole, hjem eller annet avtalt sted Vi er tilgjengelig på telefon 365 dager i året, 24 t i døgnet. Vi samarbeider i dag med Stange, Hamar, Løten, Elverum, Ringsaker, Kongsvinger og bydeler i Oslo Kommune. Vi tilbyr dag- og døgnopphold for barn/ungdom og familie; *Psykisk helse: Hesteassistert psykoterapi og aktivitet *Barnevern; Avlastning, ferie og ettermiddagsaktivitet, vertsfamilie og fosterfamilie *Helse og Omsorgstjenester; Avlastning, heldøgns botilbud, ferie og ettermiddagsaktivitet *Skole og barnehage; Pedagogisk læringsarena, kombinert med psykisk helsearbeid Nettbutikken ullvotten.no er et arbeidstreningstiltak tilknyttet gården, i samarbeid med bl.a Kreftforeningen, Mental Helse, Røros Tweed og Rauma Ullvarefabrikk. Vi er HMS og KSL godkjent Inn På Tunet Gård i tillegg til godkjenning hestehold. Velkommen til en hyggelig prat og et avtalt gårdsbesøk med omvisning og informasjon.