FROGNERHAGEN GÅRD MIKKELSEN

Gård informasjon

  • Driftsenhet 30520037 01
  • Orgnr 926639005
  • Kommune Nore Og Uvdal (3338)
  • Fylke Buskerud
  • Telefon 92200291
  • Mobil 92200291
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

post@frognerhagen.no tlf. 92200291/ 46854586 Fjordvegen 209, 3629 Nore

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 07.05.2024

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Stell og kos med geiter, sauer, hest, hund og høner. Delta i gårdarbeidet på tunet, i fjøset og i skogen. Ridning/ leietur på hest. Vedproduksjon, snekring (store og små prosjekter), annet håndverk; lage produkter som selges i gårdsbutikken vår (skinnsøm, vev, strikking osv) Matlaging/ baking. Dyrke grønnsaker. Mulighet for å være med på arbeidsoppdrag utenfor gården (arbeids-/ språktrening) snekker/ gartnerarbeid. Fiske, kano, SUP-brett er til disposisjon på Frognerhagen.
Vi tar utgangspunkt i den enkelte brukers behov og skreddersyr et passende tilbud. Tilbudet er pedagogisk forankret, og vi jobber "styrkebasert". Det betyr at vi tar utgangspunkt i brukerens styrker og drømmer og bygger tilbudet utifra det, i nært samarbeid med bruker og oppdragsgiver. Brukerne våre skal oppleve mestring og glede hver dag. Frognerhagen er en liten, oversiktlig og trygg plass hvor brukeren får tett oppfølging og skreddersydde dager. Derfor kan vi også ta imot brukere med ekstra behov for individuell tilrettelegging.