Kjøstelslien

Gård informasjon

  • Driftsenhet 30420169 00
  • Orgnr 915958559
  • Kommune Hemsedal (3326)
  • Fylke Buskerud
  • Telefon 41440804
  • Mobil 41440804
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Toril Venås Sørensen mob. 48240275 eller Hans Vidar Sørensen mob. 91176827

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 21.06.2013

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Aktivitetene følger årstidene og består av; Stell og håndtering av dyr: Foring og stell av sauene, hestene, hønene samt en hund. Deltakelse i lamming og sauesanking, klipping av sau. Annet: Videre er det småsnekring, lekselesing, ridning på hest, matlaging, bearbeiding av ull, friluftsliv og skileik. Eldreomsorg: Hans Vidar har ansvaret for eldreomsorg og arbeidstrening i forbindelse med IPT. Han har oppfølging av en bruker om gangen. Aktivitetene er gå- og skiturer, stell av dyr, småsnekring, vedlikeholdsarbeid, arbeid med ved og gressklipping. Aktivitetene foregår i fjøset, snekkerverkstedet, låven, gapahuken og i nærområdet rundt gården. Erfaring: Både Toril og Hans Vidar har flere kurs i førstehjelp, HMS og IPT. Hans Vidar er hovedansvarlig for IPT og HMS. To vikarer har fått opplæring og de trer inn ved behov. Toril arbeider som lærer der 50% av stillingen er knyttet opp til IPT. Hun har grupper på maks fire elever om gangen.