SATO HÅKON

Gård informasjon

  • Driftsenhet 30430016 00
  • Orgnr 969880296
  • Kommune Ål (3328)
  • Fylke Buskerud
  • Telefon 91354006
  • Mobil 91354006
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 20.12.2013

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Drifta på gården i dag består i dag 300da høyproduksjon,1750da skog og 4 hester (trav). Mjølkeproduksjonen blei lagt ned i 2012. Fjøset er under ombygging til stall m. 7 hestebokser + oppholdsrom og toalett. Den gamle stallen blir gardsverksted og arbeidsrom for ipt-tilbud. Det har vært alt fra psykisk utviklings hemning, autisme til tilrettelagt arbeidstrening for vanskeligstilt ungdom. Ridning av hest: Tilbudet kan bestå i kjøring/ridning av hest. Tilrettelagt arbeid og undervisning: Tirettelagt arbeid på gården og i skogen, reparasjon og vedlikehold av redskap. Tilrettelagt undervisning innen for eksempel landbruk eller annet. Utdanning og erfaring: 5 år på landbruksskole etter endt grunnskole. Gårdbruker siden 1988. Har lang erfaring med tilrettelagt arbeid/undervisning. Har arbeidet med tilrettelagt ungdom ved Ål videreg. skole siden år 2000.