Glittre gård, Arnheim og Myhrer

Gård informasjon

  • Driftsenhet 30310226 00
  • Orgnr 979342063
  • Kommune Nittedal (3232)
  • Fylke Akershus
  • Telefon 67075280
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 13.09.2012

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Type tilbud: Inn På Tunet Arbeid, Inn på tunet helse og omsorg, Inn På Tunet Oppvekst Type tilbud: Alternativ skoledag og Grønt Arbeid Gården bebos av 2 generasjoner og drives med hovedvekt på hold av kjøttgeit og grasproduksjon. Vi har utegris, smådyr og fjærfe i liten skala. Vi har avtaler med 3 lokale skoler og NAV, og har siden 2010 vært arena for et demensforebyggende prosjekt i samarbeid med Nittedal kommune Tomas har landbruks- og miljøveilederutdannelse fra Vinterland- bruksskolen og har plaketten fra 4H. Han har jobbet I restaurant- og klesbransjen, men jobber nå I SFO her I Hakadal. I tillegg driver han et tilbud om alternativ skoledag I samarbeid med Li Ungdomsskole. Kjell har handels- serverings- og landbruksutdannelse og erfaring fra interiørhandel og sosialarbeid. Han driver nå et tilbud om Grønt Arbeid I samarbeid med Miljøhuset Gnisten og NAV Nittedal.