HANNE MERETE ENGEN

Gård informasjon

  • Driftsenhet 34350007 00
  • Orgnr 990511098
  • Kommune Vågå (3435)
  • Fylke Innlandet
  • Telefon 41686711
  • Mobil 41686711
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 09.01.2017

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Mitt tilbud av IPT, vil være i første omgang være at skoleelever som trenger et annet alternativ enn teoretiske fag skal få et tilpasset opplegg i skoletiden. Våre tilbud: Praktisk arbeid kombinert med teori: Her skal de få komme å utføre praktiske oppgaver i fjøset og stallen, de skal kunne kjenne mestringsfølelse ved å utøve noe praktisk arbeid, i forhold til teoretiske fag de sliter med på skolebenken. Gjennom praktisk arbeid, sniker det seg inn teoretiske fag også, som for eksempel matematikk: Vi må dele opp og beregne formengder, vi noterer tall, registreringer av dyr, vi må notere lamming, veiing og fostertelling. Elevene er til god hjelp når vi for eksempel skal flytte besetningen, de er til god hjelp ved at de passer opp søyene ved lamming, de følger opp lammene og føler mestringsfølelse og at de er til nytte når de er til hjelp på gården. Matlaging: Vi skal også lage vår egen lunsj, da bruker vi naturlige tilsetninger og lager mat fra bunnen, vi ser på hvor maten kommer fra, og følger oppskrifter, og tilslutt nyter maten i samvær. Ridning og hestestell: Elevene har også tilbud om ridning, hestekjøring og generelt hestestell. Her inngår det masse mestring som å kunne håndtere store dyr. Dette blir selvsagt tilpasset de enkelte elever etter alder og nivå, og trygghet!Ridning er god treapi og fysioterapi. Vi har fysioterapaut som vil delta og sette opp opplegg for oss i noen tilfeller. Brukere er unge og eldre: Per dags dato, er det ungdomsskolen og Vågå kommune som vi har avtale med, men ser for oss å kunne utvide tilbudet til barneskole, og senere andre instanser som for eksempel eldreomsorg. Selv synes vi at forbindelse mellom "Gamle og unge med dyr i midten", er et ideelt bindeledd der alle parter har nytte av hverandre! De unge trenger gamle for å føle trygghet og lære av deres erfaringer, og de gamle trenger samvær med unge for å føle seg nyttige selv ved for eksempel å kunne lære bort og dele sine erfaringer, og føle glede ved unge sinn! Dyrene trenger stell, og er bestandig et godt bindeledd for å skape relasjoner og bekjentskap mellom mennesker. Vi er alle verdifulle: Mennesker som trenger erfaring, og deler sin erfaring med hverandre. Kanskje noen kan knytte vennskapsbånd, og aller helst ser vi at menneskene ser sin egen verdi ved at de utfører arbeid og føler at de er til nytte for samfunnet, tross i at det å sitte å følge med på skolebenken er deres største utfordring i livet! Det finnes en verdi i oss alle!