HOLT GÅRD ROAR LEFSAKER

Gård informasjon

  • Driftsenhet 38030499 00
  • Orgnr 971195932
  • Kommune Tønsberg (3905)
  • Fylke Vestfold
  • Telefon 92812894
  • Mobil 92812894
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Holt Gård på telefon 928 128 94 eller på epost post@holtgard.no

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 26.02.2018

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Innenfor hagebruk tilbyr vi såing, planting, prikling og luking av tradisjonelle hagebruksvekster samt planlegging og stell av prydhageblomster og urter. Innenfor husdyrhold tilbyr vi foring og stell av ulike husdyr som melkekyr, hest, gris, sau, høns m.m. I forbindelse med mat vil vi tilby tilberedelse av måltider og foredling av melkeprodukter. I vinterhalvåret vil vi også tilby enkel tømmerhogst og vedhogst.