LØRDAL GAARD

Gård informasjon

  • Driftsenhet 38020029 02
  • Orgnr 995910462
  • Kommune Holmestrand (3903)
  • Fylke Vestfold
  • Telefon 91105327
  • Mobil 91105327

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Tone M Almehagengen tone@tntlandskap.no tlf:97548806

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 30.10.2018

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Vi tenker at Folk er Folk og Folk liker å mestre hverdagen sin.Her vil vi tilpasse til den enkelte bruker og alle oppgaver er nyttige og bidrar til helhet. Vi har Relasjonskompetanse som plattform og bruker Den generelle delen av læreplanen som rettesnor for samarbeid og utvikling. Vi elsker blomster og alt som vokser å gror. I tillegg til gårdens resurser har vi oppgaver knyttet til landskapspleie og verne områder og historiske hager,deriblant restaurering av eng på Kommersøya og skjøtsel oppgaver på Eidsfoss jernverk. Lørdal Gaard ligger i Sundbyfoss,Holmestrand kommune . Gården er fra 1645 og.Det er Tore og Tone som er eiere og driver av TNTLandskap as og Lørdal gård. TNTLandskap as er et anleggsgartner firma som jobber bredt innen hele naturbruksfanen. Alle hos oss, jobber med Folk og natur. På gården vil det våren 2018 stå et nytt stort veksthus,det er under oppføring et verksted med snekkerverksted,flis fyring og tørker.Ny låve med kjøkken, garderober,bakerovn og undervisningsrom.Vi har en besetning med gammelnorsk spælsau som vi vil videreforedle her på gården.Det blir gårdsbutikk med salg av gårdens produkter. Vi vil bruke alle arenaer.