VITTERSØ INN PÅ TUNET

Gård informasjon

  • Orgnr 818665512
  • Kommune Larvik (3909)
  • Fylke Vestfold
  • Telefon 98250315
  • Mobil 98250315
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Helse og omsorg

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Tjenestekontoret i Larvik kommune eller kontakt Kirsti Bårnes Vittersø 908 53 545

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 26.11.2012

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Inn på tunet betyr å bruke gårdens og omgivelses naturlige muligheter, som for mange vil være gjenkjennelige og trygge omgivelse som stimulerer til aktivitet. Forskning viser at gode dagtilbud til denne gruppen øker livskvaliteten og utsetter behovet for institusjonsplass. Det er viktig at tilbudet til personer med demens også fokuserer på interesser og aktiviteter som personene mestrer og har glede av.

Dagtilbudet på Vittersø i Tjølling er et samarbeid med landbruksmyndighetene, Larvik kommune og eierne av gården.

Dagens aktiviteter blir stell av små dyr, som kaniner og høner, arbeid med kjøkkenhage og vedkløving. Videre blir turgåing og ellers det som årstiden og uteområdet måtte gi muligheter til. Inne blir det tillaging av et felles måltid. Brukerne får i tillegg muligheter til ulike inne-aktiviteter som baking, sylting, snekring, sang og spill.

Kriterier for å få tilbudet
Ha demensdiagnose og fysisk i stand til å bevege seg fritt. Ha nytte og glede av å være i et felleskap.