Ulpi gård (Hundevenn AS)

Gård informasjon

  • Driftsenhet 18660993 01
  • Orgnr 921030630
  • Kommune Hadsel (1866)
  • Fylke Nordland
  • Telefon 99152167
  • Mobil 99152167
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Sunniva Omma Uppman Hadselfjordveien 204 8450 STOKMARKNES tlf: 99152167 e-post: sunnivaomma@gmail.com

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 28.04.2022

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Målgruppe
Tilbudet retter seg mot barn -og unge i barnehage og skole, og kan være allmennpedagogisk
og/eller spesialpedagogisk. På gården får barn og unge tilbud om alternativ
skoledag/barnehagedag sammen med en spesialpedagog som er ansvarlig for opplegg og
gjennomføring. Vi arbeider med sosio- emosjonelle vansker, og barn- og ungdom som av
ulike årsaker har behov for alternativ skoledag/barnehagedag, og et pusterom fra den ordinære
skoledagen.

Innhold i tilbudet
Livet på gården, naturen, trening med hundene, og stell av dyrene er grunnlaget for opplegget.
Gjennom aktivitetene ønsker vi å utfordre og gi mestringsopplevelser. Samspill med natur og
dyr kan bidra til å øke helse og trivsel, og legge til rette for læring og utvikling i et trygt miljø.
I arbeidet har vi fokus på språkutvikling, fysisk aktivitet og praktiske ferdigheter mm. I tillegg integreres fag i aktiviteter vi gjør. Spesialpedagog har spesialkompetanse på sosiale -og emosjonelle vansker, og flerspråklighet.
Ikke alle kan få nøyaktig det samme tilbudet, men det må tilrettelegges slik at det er tilpasset elevens behov og forutsetninger, og utformes i samarbeid med skolen/barnehagen. Det er derfor ikke mulig å gi en uttømmende liste av innhold i tilbudet her. Vi er også fleksible for å tilrettelegge for større grupper, assistenter eller andre lærere som ønsker å være en del av tilbudet her i kortere eller lengre perioder.