IVAR LUND JR

Gård informasjon

  • Driftsenhet 30330282 00
  • Orgnr 969176769
  • Kommune Ullensaker (3209)
  • Fylke Akershus
  • Telefon 92089418
  • Mobil 92089418
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Ambulant Team Ullensaker kommune v/Hilde Fristad Rudulf

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 18.12.2012

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Ås gård driver tradisjonell gårdsdrift med kornproduksjon, skogsdrift, leiekjøring og vedproduksjon. Gården har flere kulturminner med gravhauger og natursti. Ås gård tilbyr praktiske aktiviteter og arbeidstrening for rusmisbrukere, arbeidsledige og praktiske aktiviteter for elever i ungdomsskolen og videregående skole. Et måltid inngår i tilbudet. Aktivitetene er relatert til skogkultur, skjøtsel av kulturminner og natursti, vedproduksjon, friluftsliv, enkelt vedlikehold av traktor, redskap og hus, snekkeraktiviteter, enkelt våronnarbeid, jordprøver, gartnerarbeid, hundestell og mye mer. Bruker/brukerne er en del av gårdens aktiviteter og hele gården med omegn er arena. Tilbyder er pedagog og har KSL, IPT kurs, HMS og førstehjelpskurs. Ås gård ble godkjent som Inn på tunet gård desember 2012. Referanse: Ambulant team, Ullensaker kommune.