JAN IDAR HAUGEN

Gård informasjon

  • Driftsenhet 11600680 00
  • Orgnr 969806010
  • Kommune Vindafjord (1160)
  • Fylke Rogaland
  • Telefon 90234144
  • Mobil 90234144
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Kari Synnøve Velde Haugen, tlf. 91631987

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 30.10.2012

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Gard med melk- og kjøttproduksjon. Gjennom skuletilbodet Haugen gard tilbyr me ein annleis skuledag for skuleelevar i grunnskulen. Vårt mål er å gi elevane motivasjon og meistringsfølelse. Elevane opplever meistring gjennom praktiske oppgåver. Det er enklare å læra teori når ein ser samanheng og har nokon "knaggar" å henga kunnskapen på. Eleven skal ha ein kjekk dag på garden saman med andre elevar og vaksne. Fysisk fostring er viktig. Det same er samarbeid og sosial trening. Sjå http://www.Haugengardsskule.no