Nordre Hvamb Gård

Gård informasjon

 • Driftsenhet 30060218 00
 • Orgnr 975892832
 • Kommune Kongsberg (3303)
 • Fylke Buskerud
 • Telefon 92084440
 • Mobil 92084440
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering
 • Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Kai Henning Ramberg Mosebekkveien 6 3618 Skollenborg Tlf.: 920 84 440 E-post: kh-ram@online.no Eller til koordinator for tjenesten i vår kommune: Anne Synøve Strand Ressurssenter for oppvekstmiljø Rådgiver Kongsberg Kommune Tlf.: 32 86 60 00 / 988 74 938 E-post: Anne.Synove.Strand@kongsberg.kommune.no

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 01.11.2012

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

¤¤ Nordre Hvamb Gård ¤¤ (oppdatert 05.11.2021) En solrik og pent beliggende gård lokalisert i Hvambskroken i Sandsvær, 13 km syd for Kongsberg sentrum. Gårdsbygningene fra 1800 tallet danner en lun og stemningsfull ramme rundt tunet, og herfra kan du nyte utsikten utover den flotte Sandsværbygda. Med gården tilhører 1300 da skog og 80 da dyrket mark. Skogen er for det meste under foryngelse, og på jordene dyrkes eng for fòr. Frem til på sekstitallet ble det drevet melkeproduksjon med opptil 16 kuer i fjøset. Det gikk mange år uten dyr på gården, men i dag har vi 5 geiter, 1 kanin og tre katter boende her som et ledd i en Inn på Tunet virksomhet. ¤¤ Mulighetene - hva har vi å tilby ¤¤ Hele året: - "Kom og kjenn på duften av gårdsidyll" - fra et koselig, pent og ryddig gresskledd gårdstun. - Utfoldelse på tunet, i skog eller inn- og utmark Rekreasjon ifbm turvirksomhet rundt i egen skog, til hytta på setra, til utsikten fra jakthytta, eller gjennom den hyggelige praten rundt kaffebålet ved lavvoen. Vi beveger oss til fots eller ved hjelp av andre sesong egnede fremkomstmidler. - Stell og foring av geiter, kaniner og katter. - Kjøretur med ATV (6-hjuling). - Vèd produksjon - hogst, kapping, kløyving og pakking av vèd i sekker. - Matlaging/baking Lefser, lefsekling, kaker, brød og rundstykker. Safting og sylting av bær (sesong). - Gårdsvedlikehold Vedlikehold av bygningene på tunet og på setra. Stell og vedlikehold av vegetasjon på tunet og rundt gården for øvrig. - Verkstedarbeid Vedlikehold, service og reparasjoner av gårdsredskap, kjøretøy og utstyr. Sveising, maling og lakkering. - Arbeider ifbm utleievirksomhet Klargjøring, reparasjoner, service og vedlikehold av verktøy og utstyr for utleie. Klargjøring av løpsbil (rally) og puss/vedlikehold av veteranbil. - Historieprat rundt i de ulike gårdsomgivelsene Antikke gårdsmøbler og redskaper. Bygdehistorie. Vi tar en titt på gamle mynter og sedler. - Besøk rundt til andre gårder Gårdsbesøk til Nordmoen gård (mangfold av dyr), eller Aas gårdene (melkeproduksjon). Vinter: - Hogst av vèd og tømmer. Traktor og ATV. - Manuell og maskinell snørydding. - Snøscooter/ATV tur til setra. Vår, sommer og høst: - Dyrking av poteter, bær og grønnsaker Poteter, jordbær, bringebær, gulrøtter og evt. salater. - Slått på gammelt vis - hesjing og innhøsting av høy. - Ungskogpleie - manuell rydding med ryddesag. - Innhøsting/sanking av sopp, frukt og bær. - Båttur med fiske på Øyenlågen. - Ekskursjon til andre turområder Tur til Øgnevann, Elgsjø og Djuptjern (nærområde). Generelt: - Tilrettelagt transport av brukere ved bruk av 17 seter minibuss. ¤¤ Materiell og resurser - hvor gjør vi dette mulig, og hva har vi av hjelpemidler ¤¤ - Nordre Hvamb - gård med 80 da dyrket mark (eng) og 1300 da skog. Kornproduksjon (bortleid jord). Skogen er for det meste under foryngelse. - Hovedbygning, låve, stabbur, vognskjul og bryggerhus. Hovedbygning: Privatbolig. Oppholdsrom/rom for bespisning ("Gamlestua" - gammel stil) og for toalettbesøk (egen inngang). Låve: Forsamlingslokale - innredet 2. etg. med sitteplasser og bord til 80 personer. Lyssatte gamle maskiner og hesteredskaper skaper der en historisk stemning. Låven inneholder også et stort isolert gårdsverksted (80 m2), fjøs, to stallbokser og diverse rom for lager. Stabbur: Oppholdsrom/rom for bespisning (sommer), og overnattingsplass (2. etg). Vognskjul: Kontor for utleiefirma samt garasjeplass til veteranbil. Bryggerhus: Under ombygging. Fungerer nå som snekkerverksted. Inneholder gammel bakerovn og bryggepanne. - Hvambsetra - seter med hytte og sommerfjøs. Beliggende på grensen mellom Kongsberg og Øvre Eiker, ca 4 km fra gården. - Jakthytte beliggende i egen skog. - Lavvo ifbm tilrettelagt plass for vèd produksjon. - Dyr: Fem geiter, en kanin og tre katter. Geitene vil få kje våren 2022. - Maskiner, verktøy og utstyr. Traktor, vèdmaskin, tømmerkran og henger, motor- og rydde sager. I det hele tatt mye verktøy og utstyr, også ifbm utleievirksomheten. - Minibusser - to stk 17 seter, den ene med rullestolheis. - Båt (14 fots robåt). - Snøscooter med slede, og ATV (traktorregistrert 6-hjuling) med tilhenger/tømmerhenger. - Løpsbil, veteranbil og veterantraktor (gråtass). ¤¤ Menneskelige ressurser - hvem er vi som står bak tilbudet ¤¤ - Kai Henning Ramberg, undertegnede: 53 år, bor på gården Innehaver og daglig leder av Altileie Kongsberg DA Utdannet automatiker. Jobbet 24 år som automatiker og serviceingeniør, med utstrakt reisevirksomhet til optikere og på sykehus i hele Norge. Mange år som leder av fotballgruppa i vårt lokale idrettslag. Liker å ta initiativ, og er kjent for å legge mye og grundig arbeid i det jeg driver med. Har en sønn med ADHD (utflyttet). Oppvokst på et småbruk på Krekling (Øvre Eiker). - Eli Grethe Brøto, min mor: 76 år, bor på Kongsberg (Steglet). Pensjonert hjelpepleier fra Solstad Bo- og Aldershjem. Utdannet hjelpepleier med barsel og spedbarn som tilleggsutdannelse. Mer enn 30 år i hjelpepleier yrket. Etterutdanning i bl.a. psykiatri og demens. Er ei ordentlig gladjente, og glad i å arbeide - spesielt med å hjelpe andre mennesker. Oppvokst på gård i Hallingdal. - Espen Søia Ramberg, min yngste sønn: 19 år, bor 100 meter fra gården. Utdannet automatiker (skolegang). Er en meget livsglad og utadvendt person, og har mye allmennkunnskap. Er veldig glad i å arbeide, spesielt ute i naturens element. ¤¤ Ønskede grupper - hvem kan ha mest nytte av oss ¤¤ - Barn og ungdom - alle grupper. Skole og avlastning. - Eldre/demente. - Psykisk utviklingshemmede/psykiatri - alle aldre. ¤¤ Ønsket antall - hvor mange kan vi hjelpe ¤¤ Vi er i dag totalt 3 personer (en eier og 2 ansatte) som driver aktiviteten. Dette hjelper oss i å sikre stabiliteten i tilbudet, og vi kan av disse grunner ta til oss flere brukere samtidig. Fem dager i uken har vi nå brukere her på Nordre Hvamb Gård, men fortsatt har vi ledig kapasitet. ¤¤ Ønsket aktivitetsdag - når passer det best for oss ¤¤ Vi har nå, etter 11 år med Inn på tunet virksomhet på gården, høstet mange gode erfaringer. Kontinuerlig evalueres tidsbruk, tidspunkt og ønsker for passende ukedager ovenfor våre brukere, derfor er vi i utgangspunktet åpne for alle ukedager også for evt. nye brukere. Vi setter gjerne hele dager eller ettermiddager til disposisjon. Pr. oktober 2021 har vi også helgeavlastning (med overnatting) for våre brukere. ¤¤ Kommentarer til tilbudet ¤¤ Oppsatte aktiviteter på gården er gjort ut fra eksisterende materiell og resurser. Selvfølgelig vil ikke alle aktivitetene passe en gruppe alene, men mulighetene for å finne passende tiltak for den aktuelle gruppen er stor. Og her kommer litt informasjon om de kortsiktige planene for videre aktiviteter/anskaffelser. Dyr: Pr. september 2021 har vi 5 geiter, en kanin og tre katter. Geitene vil få kje våren 2022. Andre forhold: Det er litt vanskelig med rullestolbrukere på det nåværende tidspunkt. Vi håper imidlertid å kunne tilrettelegge også for denne brukergruppen på sikt. Bryggerhuset kan i dag brukes som det står, men bare på sommertid. Vi har påbegynt planer for rehabilitering av innvendige vegger og isolering av gulv, og det vil etter ferdigstillelse også være mulig å bruke boligen på vinterstid. En eksisterende bakerovn med bryggepanne blir vurdert revet (for evt. bygging av ny mindre plasskrevende type), men dette er heller ikke bestemt per dags dato. Vi imøteser eventuelle forespørsler, og ser frem til å bli en trygg og god samarbeidspartner. Velkommen til oss på Nordre Hvamb Gård!