Inn på tunet Haugaplassan

Gård informasjon

  • Driftsenhet 30400225 02
  • Orgnr 970109455
  • Kommune Nesbyen (3322)
  • Fylke Buskerud
  • Telefon 47642411
  • Mobil 47642411
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

K.H.Krusedokken tlf.476 42 411

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 19.04.2017

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Gården ligger i Haugaplassan i Nes kommune, og med 0,5km til kommunegrensen mot Gol. Det er en gård med et tilrettelagt, trygt og godt miljø både fysisk og psykisk som er inkluderende for alle. Aktivitene vil være tilpasset den enkelte bruker og variere utfra årstidene. Stell og samvær med dyr: Tilbudet vil være basert på gårdsdrift, skogsdrift og friluftsliv der samvær og bruk av hesten er sentralt. Haugaplassan skal være et sted der folk og dyr lærer og trives ilag. Den enkelte skal bli sett og møtt der vedkommende er. Velkommen hit!