Kongtorp Inn På Tunet v. Liv Ragnhild Kongtorp

Gård informasjon

  • Driftsenhet 30260297 00
  • Orgnr 969098326
  • Kommune Aurskog-høland (3226)
  • Fylke Akershus
  • Telefon 93644103
  • Mobil 93644103
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Helse og omsorg

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Daglig leder: Liv Ragnhild Kongtorp Mob: 93 24 69 65 e-mail: lrkongtorp@gmail.com

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 13.06.2016

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Dag-aktivitetstilbud for personer med demens i tidlig fase/ kognitiv svikt, i relativt god fysisk form, hjemmeboende i Aurskog-Høland kommune. Etter et 1-årig pilotprosjekt med kommunen(med oppstart 27.02.19)har vi fått videreføre tilbudet. Arena: Kårboligen på gården vår, Ruud nordre. Aktiviteter etter brukernes funskjonsnivå: Aktiviteter som er naturlige på en gård, og varierer etter årstid, vær, brukernes interesser, dagsform og funksjonsnivå. Fysisk aktivitet vektlegges, da det er påvist at dette bremser demens-utviklingen.(Iflg. Psykiater Dr. med. Ingunn Ulstein ) Ansatte: Daglig leder er sykepleier. Leier inn kompetent personell etter avtale med kjøper.