KRINGSJÅ SAMDRIFT AS

Gård informasjon

 • Driftsenhet 11060289 04
 • Orgnr 897104342
 • Kommune Haugesund (1106)
 • Fylke Rogaland
 • Telefon 99363738
 • Mobil 99363738
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering
 • Andre tjenester

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 07.01.2013

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Ferie- og fritidstiltak: I flere år har vi i samarbeid med Gamle Slaktehuset arrangert Sommerjobb i friluft, og dette vil vi også gjøre sommeren 2013. Rundt 16 elever med spesielle behov fra de forskjellige ungdomskolene i Haugesund blir valgt ut av sosiallærerne ved den enkelte skole. På Kringsjå får de mulighet til å oppleve en begivenhetsrik sommer og får samtidig praktisk arbeidserfaring. I tillegg til disse utvalgte elevene tar vi også imot noen ungdommer fra nærområdet vårt. Arbeidsmarkedstiltak: I samarbeid med NAV Haugesund har vi opptil 8 personer i arbeidstrening på Kringsjå hver dag. Mange personer i denne gruppen er vokst opp i ?pizza og pasta? generasjonen, og har veldig liten kunnskap når det gjelder primærnæringene som fiske, jakt, jordbruk og skogbruk. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi gir deltakerne verdifull arbeidstrening på Kringsjå som består av blant annet stell og mating av villsauer, høns og kaniner. Skogrydding, vedhogst, generelt enklere vedlikehold av anlegget, vedlikehold av turstier i Byheiene og landskapspleie i kulturlandskapet. Tilrettelegging for og underholdning av småskoleklasser og barnehager som kommer på besøk. Dette er aktiviteter og arbeidstrening som blir lagt merke til av folk som bruker Kringsjå og Byheiene, noe som medfører mange positive direkte tilbakemeldinger til dem som utfører arbeidet. Disse arbeidsoppgavene vil vi også videreføre i 2013. I tillegg lages det både et kaldt og et varmt måltid hver dag. Både for å få opp energien i deltakerne, men ikke minst for å gi dem trening i matlaging. Det benyttes mye lammekjøtt ifra villsauene på Kringsjå i forbindelse med matlagingen. Vi har i styret i Kringsjås Venner tidligere kemner i Haugesund kommune. Han er oppe på Kringsjå en gang i uken og gir verdifull undervisning i saker som er naturlig for mange av oss, men som våre deltakere aldri har prioritert. Dette gjelder blant annet lønn, skatt, forsikringer, bidrag, gjeld osv. Han tar også med seg deltakerne til forskjellige offentlige kontorer for å hjelpe dem med konkrete problemer. I tillegg gir han som medlem til Bystyret i Haugesund dem også erfaring i hvordan ledelse av et samfunn virker. Dette vil også bli videreført i 2013. Langsiktige/samordnende tiltak: Kringsjå har opp mot 30.000 besøkende i løpet av et år, og mange av disse kommer på dagtid i ukene. De blir tatt imot av klientene fra NAV og blir informert om villsauer, kaniner, høns, lyngbrenning og om kulturlandskapet i Byheiene. De får omvisning inne på seteren hvor vi har utstilt mange utstoppede dyr som holder til i vårt område. I tillegg gjør de klart og tar imot barnehager, skoleklasser og støttekontakter som benytter Kringsjå i veldig stor grad. I tillegg så rydder vi alle stiene innenfor gjerdet på Haugesund kommune sitt område. Vi har en avtale med Haugaland Reiselag om rydding på Steinsfjellet. Vi vil også i nær fremtid lage en ny turvei ifra Steinsfjellet og inn til Kringsjå, og som vil gjøre området tilgjengelig for funksjonshemmede, rullestolbrukere, eldre og barnefamilier med barnevogn.