KRISTIN BÆRØE

Gård informasjon

  • Driftsenhet 30050033 01
  • Orgnr 992987170
  • Kommune Drammen (3301)
  • Fylke Buskerud
  • Telefon 91192464
  • Mobil 91192464
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Kristin Bærøe Tlf: 91192464 Mail: kbkristinbaeroe@gmail.com

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 08.11.2023

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Gjennom å bruke gårdens og omkringliggende natur som undervisningsarena og arbeidspraksis skal elevene og brukerne få mulighet til å utvikle motivasjon, skaperglede, engasjement og utforskertrang. Kompetansemålene i læreplanen knyttes tett opp mot de praktiske aktivitetene vi har på gården og i nærområdet. Elever og brukere skal utvikle kunnskap, evner og holdninger for å kunne mestre hverdagens utfordringer og for senere å kunne delta i arbeid og felleskap i samfunnet.

Aktivitetene vi kan tilby på gården er:

Kontakt med dyrene på gården

Hestehold:
- Stell av hest
- Stallarbeid
- Delta på skoing av hest
- Delta på sårstell og veterinærbesøk
- Vedlikehold av beiteområder
- Kunnskap om ernæring av hest
- vedlikehold av ridebane (slodding med ATW, vedlikehold og reparasjon av gjerder og
hindermateriell)
- Budsjett og økonomi i forhold til hestehold og drift av stall

Aktivitet med hest:
- Leie hest på tur
- Jobbe med hesten fra bakken (horsemanship)
- Turridning
- Ridning på ridebane
- Kjøring med hest
- longering
- løshopping

Bruk av landbruksredskaper, verktøy og maskiner:
- snekring og vedlikehold
- sying og reparasjon av dekken og utstyr
- Innføring i bruk av traktor og ATW
- Bygging av gjerder og hestehinder
- Tegne, konstruere, bygge og beise/male for eksempel hønsehus og leskur til hest
- Vedhogst

Grønnsakshage:
- vi følger årstidene og har aktiviteter som såing/planting, luking, vanning, innhøstning
samt bearbeide produktene (mat og helse)

Friluftsliv:
- tur i skog og mark (i nærområdet rundt gården)
- lage mat på bål
- fisking (sommer og vinter)
- bær og soppsanking
- merking og rydding av stier