MELNES GÅRD SOLSTAD

Gård informasjon

 • Driftsenhet 30300433 01
 • Orgnr 988165832
 • Kommune Lillestrøm (3205)
 • Fylke Akershus
 • Telefon 40483000
 • Mobil 40483000
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Arbeidstrening og rehabilitering
 • Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

post@folkogfe.no

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 09.01.2015

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Om oss Folk og Fe AS drives med Melnes Gård som ramme for aktivitetene, i vakre omgivelser på Enebakkneset i Fet kommune. Tanja Solstad Marring som er eier og driver virksomheten, er utdannet agronom og barnevernspedagog med pedagogikk og psykologi som tillegg. Hun har erfaring fra arbeid innen rusomsorgen, barnevernsinstitusjoner, voksenpsykiatrien og nå de siste 10 årene med barn og ungdommer med ulike utfordringer i eget prosjekt. Hennes mann Geir Marring, er en av landets mest anerkjente fageksperter på hund. Hund inngår i virksomheten, som en del av en terapeutisk metode, i likhet med hest og sau. Folk og Fe AS har i dag et bredt nedslagsfelt med mange gode fagfolk og miljøarbeidere knyttet til virksomheten. De senere årene er følgende noen av de relevante prosjekter vi har jobbet med: Gården er godkjent som «inn på tunet» bedrift, og har i den sammenheng flere personer på arbeidspraksis gjennom NAV. I 2011 ble vi godkjent lærebedrift i heste- og skogfag Vi har fungert som praksisplass for Natur Videregående sine studenter på hundefaglinen i 4 år. Vi har hatt flere ungdommer med skolevegring tilknyttet gården på dagtid i samarbeid med skolen og barnevernet. Vi har ca. 50 barn tilknyttet gården i ulike avlastningstiltak i helg- og ettermiddager. Vi har 10 ansatte i ulike stillingsprosenter som jobber opp mot barn- og ungdom. Vi har solid erfaring i tverrfaglige samarbeid med barnevernet, skolen og hjemmet rundt barna vi jobber med. Og ser stor nytte av å være med å bygge broer for barna og ungdommene som er her ? så gode relasjoner bevares alle veier. Vi arrangerer leir for barn med hunder hele sommeren. I sum passerer ca. 300 barn gjennom leiraktiviteter hele sommerferien. Mange av barna kommer igjen år etter år. I 2014 avsluttet vi en prosess med omregulering. Som formål med omregulering av gården har vi fulgt lanbruksmyndighetenes politikk; bruke landbrukets menneskelige og materielle ressurser for ny næring ? skape nytt landbruk.