MENINGS- OG MESTRINGSGÅRDEN AS

Gård informasjon

  • Driftsenhet 30480451 02
  • Orgnr 919197641
  • Kommune Øvre Eiker (3314)
  • Fylke Buskerud
  • Telefon 90636681
  • Mobil 90636681
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 18.05.2017

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Menings- og mestringsgården (oppdatert 13.08.19) Vår visjon: "Med Hjerterom For Alle!" Vårt motto: "Vi har alle ressurser å bidra med" Med en driftsbyggning på 165m2 og en tomt på 64,5 mål regnes vi som et stort småbruk. Områdene rundt tunet og driftsbyggningen er meget solrike og har store, oversiktlige utearealer. Tomten består både av innmark, dyrka jord og litt skog. Arbeidsoppgavene er mange og varierte, og med små populasjoner av hvert dyreslag har vi gode muligheter for tilrettelegging for deltakerne og det er mange som trenger stell. Vi har per i dag hester, sauer, minigris, høner, marsvin, kanin, hund og katt på gården. Ved å sette alle de ulike aspektene ved gårdsdriften i system kan vi i stor grad tilrettelegge arbeidsoppgaver til ulike brukergrupper, samt til hver enkelt deltager av tilbudet. Dette mener vi det er viktig å ha fokus på slik at alle får muligheten til å oppleve mestring og måloppnåelse. Ved at deltakerne samtidig ser den direkte effekten av arbeidet (oftest i forbindelse med dyrene), og dermed oppleves arbeidet som meningsfullt. Vi tror disse to aspektene (mestring og mening) gjennom arbeidsoppgaver er viktig for at deltakerne skal få tilbake troen på egne evner, øke engasjementet og deltagelse i fellesskapet på gården. Gjennom trygge og gode erfaringer bygges tillit og relasjoner som vil kunne ha positive ringvirkninger til livet og hverdagen ellers.