RINEN AS

Gård informasjon

  • Driftsenhet 30490467 01
  • Orgnr 916242050
  • Kommune Lier (3312)
  • Fylke Buskerud
  • Telefon 99337688
  • Mobil 99337688
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Unni Apenæs, 99337688 rinen566@gmail.com

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 25.05.2016

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Rinen gård ønsker å gi ulike mennesker en arena for trivsel, glede og mestring i hverdagen. Det er tre generasjoner som bor her, og alle er klare til å bidra til et trygt og godt miljø slik at alle kan føle seg verdifulle. Hvert eneste menneske er unikt, og vi kan alle bare utvikle oss til å bli en bedre utgave av oss selv. Dette er veldig viktig for oss, vi vil at alle skal føle seg anerkjent og akseptert for den de er og føle at de har noe meningsfylt å holde på med. Her på gården tilpasser vi hverdagen til hver enkelt bruker etter interesser. Vi har stor kunnskap innenfor utfordringer rundt omsorgssvikt, adhd og asberger syndrom og er gode tilretteleggere for en hverdag med mestring og mening. Vi har 20 års erfaring med hund, og det drives i tillegg et lite hundepensjonat på gården. Aktivitet med hund: Noen av aktiviteter med hund kan være; tur, vasking og føning, hoppe hinder og ellers ha en god venn som du kan lese for. Hunden lytter og klager ikke om du leser for sakte eller feil. Videre har vi erfaring med lese og skrive vansker og ADHD da dette er en opphopning i familien. En bestemor med demens har gitt oss mang en kunnskap om emnet og om hvordan leve med og tilrettelegge hverdagen. Vi er fleksible, gode tilretteleggere og gode problemløsere. Avlasting og ferieopphold: Takhøyden er stor og menneskene rause. Vi tenker å tilby avlastning på kvelder og helger. Det er også mulighet for et ferieopphold. Etterskoletid og dagtilbud for demente: Vi vil også tilby aktiviteter etter skoletid 1 til 2 ganger i uka samt et dagtilbud til hjemmeboende med demens 1 til 2 ganger i uka.