Åmotstuen gård

Gård informasjon

  • Driftsenhet 34480977 01
  • Orgnr 918349979
  • Kommune Nordre Land (3448)
  • Fylke Innlandet
  • Telefon 41479669
  • Mobil 41479669
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Rune: 41479669, rune_hellerud@hotmail.com Mari: 96014440, mari.volden@hotmail.com Katarina Ødegaard: 93410439, region ansvarlig.

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 24.04.2024

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

På gården vår driver vi i hovedsak med storfeproduksjon (ammeku), i tillegg til storfe på gården har vi også andre dyr som kaniner, geiter, gris som daglig trenger stell og kos. Våre dyr på gården er en del av vårt Inn på tunet tilbud, men allikevel kun en del av det vi ønsker å tilby ved vårt tilbud. Hos oss skal ulike mennesker, i ulike aldre og med ulike utfordringer skulle komme for å føle på en meningsfull hverdag. En hverdag som skal kunne gi mestring og mening, vi ønsker å ta i bruk gården vår som en læringsarena hvor det kan gjøres ulike oppgaver både ute og inne i løpet av hele året. Det kan være alt i fra vedlikeholdsarbeid på gården, til matlaging, gåturer, ulike fritidsaktiviteter (sparke fotball, spille kubb, kaste på stikka osv.), lette snekker oppgaver eller bare det å kunne ha en sosial arena for en prat og en kopp kaffe.