SAND GÅRD HEIDI SKULLERUD

Gård informasjon

 • Driftsenhet 30280068 01
 • Orgnr 885450792
 • Kommune Enebakk (3220)
 • Fylke Akershus
 • Telefon 90677913
 • Mobil 90677913
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 17.01.2013

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Sand Gård drives av gårdbrukerne Heidi og Øistein Skullerud. Heidi er sykepleier og Øistein er sosionom. Begge har vi flere års erfaring fra arbeid i helse- og sosialsektoren. Ta kontakt for en avklaring av om vi kan levere et ipt-tilbud som svarer til deres behov. Vi har nå 19 års erfaring i forhold til å utvikle, tilpasse og levere Inn på tunet tilbud. Disse årene har gitt oss mye erfaring i samarbeidet med brukere og familie og med offentlig forvaltning/saksbehandlere, for å kunne utvikle gode skreddersydde tilbud. Du/dere kan derfor være trygg på at dere møter en tilbyder som har gode forutsetninger, både faglig og erfaringsmessig, for å kunne levere et kvalitets tilbud. Vi har jobbet bevisst med kvalitetssikringsarbeid over flere år, både gjennom KSL og gjennom Equass (Europeisk kvalitetssikringsstandard for sosiale tjenester). Gå inn på vår nettside og facebook (link fra nettside) for utfyllende informasjon om gården og våre tilbud, gjennom både film, bilder og tekst! Velkommen til å ta kontakt:-) Mvh. Heidi og Øistein