Syverstad IPT

Gård informasjon

  • Driftsenhet 30250095 00
  • Orgnr 969099470
  • Kommune Asker (3203)
  • Fylke Akershus
  • Telefon 90738698
  • Mobil 90738698
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

syverstad@syverstadgard.no Simen Fossum: tlf: 90738698 Gyda Askestad: tlf: 40872896

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 30.01.2018

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Et praktisk tilbud til barn og unge med ulike behov. Kan organiseres med enkeltelever på faste dager gjennom året, for at elever med særskilt behov får en avkobling fra klasserommet og opplever en arena med praktisk arbeid, mindre gruppe og fokus på mestring. Opplegget tilpasses den enkeltes behov og ulike kompetansemål i læreplanen. Kan også organiseres som gårdsbesøk for grupper i følge med lærer eller førskolelærer. Inn på tunet på Syverstad gård drives av Simen Fossum som er gårdeier og utdannet tømrer, og Gyda Askestad som er utdannet allmennlærer og faglærer i kunst og håndverk. Vi bruker vår faglige bakgrunn i tilnærmingen til barn og unge i kombinasjon med gårdens og dyras daglige stell og virke.