TRÆLAND GARD ROLF VABØ

Gård informasjon

  • Driftsenhet 46311159 00
  • Orgnr 980704785
  • Kommune Alver (4631)
  • Fylke Vestland
  • Telefon 97974933
  • Mobil 97974933
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 28.01.2013

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Træland Gard ligg på Hundvin i Lindås komune. Vi driv eit lite bruk på økologiske premissar med 2 hestar, 10 høner og 25 vinterfora sauer og har eit drivhus og eigen kjøkkenhage. Hos oss får brukar væra med i det daglege arbeidet: -Lett skogsarbeid og rydding av kulturbeite. Eigen lavvou. -Stell av dyr. -Grønsaksdyrking -Fiske, dyrking og matlaging av eigne råvarer. -Torgdag med sal av eigne plantar og grønsaker. Entreprenørskap. - Vi legg og opp til ulike friluftsaktivitetar i nærområdet. Ski, skøyter, padling o.l. Tilbydar sin kompetanse. Solveig: - Bakerfagbrev frå Danmark og arbeidet som konditor i 12 år i Tyskland og Norge. Økologisk agronom utdaning frå Stend Jordbruksskule, Garden som pedagogisk ressurs. Fagarbeider i skulen og har hatt gard/skulesamarbeid med Skodvin skule i 13 år. Praktisk pedagogikk Naturbruk, under utdanning. Rolf: - Bygg og annleggsarbeider. Bonde og Grunnskulelærer.