ADAL ØSTRE, TØRNBY

Gård informasjon

  • Driftsenhet 38010082 00
  • Orgnr 987755555
  • Kommune Horten (3901)
  • Fylke Vestfold
  • Telefon 94881936
  • Mobil 94881936
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Tilbudet gis i dag til ungdomstrinnet ved Tønsberg Montessori. Tønsberg Montessori mottar søknader om skoleplass fra både andre montessoriskoler og fra offentlige skoler.

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 06.10.2016

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Ungdom tilbys et pedagogisk opplegg på gården, tuftet på Maria Montessoris prinsipper og beskrivelser for ungdom i alderen 12-15(18) år. Tønsberg Montessori er per i dag hovedsamarbeidspartner. Ungdom får via montessori-pedagogikken muligheten til både studier og arbeid på gården, og har alle muligheter til å bygge opp et "minisamfunn" med ekte arbeid og konsekvenser. Gården gir uante muligheter til å utvikle ulike produksjoner, delta i daglig arbeid/rutiner med dyr/planter/bygninger, og til utforskende arbeid i alle fag.