SPORTGÅRDEN AS

Gård informasjon

  • Driftsenhet 38030131 02
  • Orgnr 921644027
  • Kommune Tønsberg (3905)
  • Fylke Vestfold
  • Telefon 97698832
  • Mobil 97698832
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Daglig leder kan kontaktes på følgende mailadresse aktivgard@gmail.com eller telefon 97698832

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 08.02.2023

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

På sportgården kan du delta i ridefysioterpi tilbud på våre snille hester og ponnier. Med innendørs ridehus er dette et helårlig tilbud som kan gjennomføres uansett vær. Og vi benytter selvsagt det fine turterrenget i tilknytning til gården når vær og brukergruppe finner det hensiktsmessig.

Aktiviteter man kan delta i på gården er ridning, stell av hest, og forberedelse av mat til hestene, enkelt vedlikehold og gårdsarbeid, grilling, ute og matlaging inne, enkel vedproduksjon og turer i skog og mark.

I tillegg er det god kapasitet hos våre ansatte og på anlegget for tilrettelagt arbeid og arbeidstrening med oppfølging. Da eier er Lege og har stor fagkompetanse som man kan benytte seg av i planlegging og rådgivning underveis i prosjekter, og daglig leders bakgrunn som lærer og arbeid innen IPT og barnevernsfeltet siden 2009 gir det oss god kompetanse til og planlegge og gjennomføre alternative skoletilbud for barn og unge. Daglig leder har lang erfaring fra sosialt entrepenørskap og inn på tunet tjenester, og dette gir oss et godt utgangspunkt for og gjennomføre prosjektbaserte fritidsaktiviteter for barn og unge på egenhånd, og i samarbeid med frivilligheten. På den måten kan man gjennomføre aktiviteter og tjenester også for de med lav inntekt eller ressurssvake familier hvor det offentlige ikke bevilger midler. Det planlegges også bygging av godkjente overnattingsfasiliteter som gjøre at man på sikt kan selge avlastningstjenester til barnevernstjenestene.