Fjære Gård AS

Gård informasjon

 • Driftsenhet 07120597
 • Orgnr 920955770
 • Kommune Sandefjord (3907)
 • Fylke Vestfold
 • Telefon 91735893
 • Mobil 91735893
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

tlf 917 35 893 (Torill) e.post: torill@fjaregard.no

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 31.08.2018

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Fjære Gård tilbyr et dagtilbud basert på dyreassisterte aktiviteter. Vårt hovedfokus er det unike samspillet mellom mennesker og dyr. Vi ønsker at mennesker som har behov for en sosial arena og en trygg hverdag skal få oppleve det hos oss og med våre dyr. Basert på flere års erfaring og undersøkelser er hester dyr som kommuniserer på en veldig direkte og effektiv måte. Ved å kunne observere hestenes samspill seg imellom gir det et innblikk om hvordan man benytter kroppsspråket og hvordan små signaler kan gi en forståelse. Det å kunne få et slikt stort og mektig dyr til å lystre små signaler er en fantastisk opplevelse. Vi ønsker at andre mennesker gjennom faste rutiner og omgang med hestene og de andre dyrene vi har på gården skal få oppleve mestring. Vi tilbyr ridning og kjøring med hest. Stell og daglig tilsyn av kaniner, hestene, høner og ute grisene. Turer i skogen sommer som vinter. Skogsarbeid, vedlikehold av uteområdene. Planting og høsting av egen dyrkete grønnsaker. (Muligheter for fisking i Åsrumvannet) Vårt hovedfokus i den daglige driften er at alle skal oppleve mestring og føle seg inkludert. Vi tilrettelegger for hver enkelt. Vi tilbyr tett oppfølgning av aktivitetene. Vi samarbeider tett med de ulike instansene rundt hver person. Vi er opptatt av brukermedvirkning, så man er med på å styre sin egen hverdag. Hver dag starter med en gjennomgang av dagplanen som inneholder forskjellige gjøremål som skal utføres i løpet av dagen. Det blir felles lunsj der vi lager maten sammen og vi sitter sammen og spiser for det tenker vi er en viktig sosial arena. Vår filosofi er at alle mennesker skal oppleve en god hverdag, vi kan gi de rette verktøyene og kunnskapen for å mestre dette på egenhånd. Samspillet og kommunikasjonen mellom mennesker og dyr kan benyttes på andre arenaer og gi mennesker troen på seg selv. Det er det vi ønsker å bidra med. Vårt tilbud gir mennesker tid til å prøve, kjenne på følelsene sine, håndtere de og benytte seg av resursene de innehar.