HAUGLAND BONDEGÅRD MALENE LEKVEN JOHNSEN

Gård informasjon

 • Driftsenhet 46010968 1
 • Orgnr 916380577
 • Kommune Bergen (4601)
 • Fylke Vestland
 • Telefon 92492550
 • Mobil 92492550
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering
 • Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Daglig leder/eier: Malene Lekven Johnsen E-post: mj@hauglandbondegaard.no Tlf: 924 92 550 Pedagogisk leder: Siv Lekven E-post: sl@hauglandbondegaard.no Tlf: 951 16 151

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 15.04.2021

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

SÆRSKILT TILRETTELAGT OPPLÆRINGSTILBUD

Tilrettelegges for enkeltelever
eller mindre grupper med spesielle utfordringer i forbindelse med det faglige
eller det sosiale på skolen.Vi kan tilby:

- Godkjent lærer på gården som erstatter vanlig lærer fra skolen

- Pedagogisk leder er ikke ansvarlig for daglig gårds- og dyrearbeid. Dette gir mulighet for å
ha 100% fokus på brukerne, og å velge arbeidsoppgaver etter den enkelte
brukergruppe

- Nye fasiliteter, nye bygninger, trygge og vakre omgivelser

- Høy faglig kompetanse

- Relevant erfaring

- Stort personlig engasjement

Tilbudet inkluderer:

- Skreddersydd opplegg som passer den enkelte bruker/gruppe

- Følger til en hver tid gjeldende læreplan

- Faglig pedagogisk kompetanse på gården som kan erstatte lærer fra skole og eventuelt assistenter

- Inkluderer enkel lunsj

- For- og etterarbeid, planlegging, rapportering mm.

ARBEIDSTRENING

Haugland Bondegård vil tilrettelegge tilbudet individuelt, og arbeide for å gi bruker størst mulig
sjanse og motivasjon til å kunne gå inn i arbeidslivet eller utdanning etter endt opphold på gården. Det er et mål i seg selv at bruker skal få verktøy som gjør at de etter hvert kan fungere selvstendig i samfunnet. De vil få nødvendig veiledning underveis i prosessen. 

Vi kan tilby: 

- Pedagogisk leder er ikke ansvarlig for daglig gårds- og dyrearbeid, som gir mulighet for å
ha 100% fokus på brukerne, og å velge arbeidsoppgaver etter den enkelte brukergruppe

- Nye fasiliteter, nye bygninger, trygge og vakre omgivelser

- Høy faglig kompetanse

- Relevant erfaring

- Stort personlig engasjement

Tilbudet inkluderer:- Fysisk arbeidstrening eller meningsfylt arbeidstrening

- Sosial trening

- ADL –trening i å mestre dagliglivet

- Enkel lunsj

- For- og etterarbeid, planlegging, rapportering mm.Tilbudet kan også inkludere: 

- Profesjonell karriererådgivning

- Profesjonell intervjutrening

- Hjelp til å skrive og lage søknader, CV

- Språktrening i Engelsk og/eller Norsk