HILDE MYKLEBUST

Gård informasjon

 • Driftsenhet 46480130 00
 • Orgnr 996406474
 • Kommune Bremanger (4648)
 • Fylke Vestland
 • Telefon 97064073
 • Mobil 97064073
 • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering
 • Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Bjarte Myklebust: 97 52 25 93

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 08.12.2014

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Gurnane IPT ligg i Ålfoten i Nordfjord. Her er det godt å vere både for menneske og dyr. Omgang med dyr er lærerikt og byr på mange flotte opplevingar. Vi har sauer, kyr, høner, kaniner og grisar. Vi ynskjer å bruke garden som ein lærings- fritids- og rekreasjonsarena, der dyr og menneske er i fokus. Gurnane IPT skal gje meistring, utvikling og trivsel for brukarane: - Betre fysisk og psykisk helse - gjennom aktivitetar og utføring arbeidsoppgåver på garden, på sjøen og i skog og mark. - Meistringskjensle - Auka kjensle av å vere til nytte og dermed betre sjølvkjensla ved å sjå konkrete resultat av det arbeidet som vert utført. - Kontakt med dyr har positiv verknad på menneske si generelle helse og lukkekjensle. Vi vil at alle skal: - ha det trygt og godt. - føle seg respekterte. - føle at dei er verdt noko. - kjenne/sjå at dei utgjer ein skilnad. - sjå at dei meistrar noko/ kjenne at dei er flinke til noko. Vår rolle som inn på tunet tilbydarar er: Å vere medmenneske, rettleiar, samtalepartnar og ein trygg vaksenperson. I tillegg kan vi tilby pedagogisk kompetanse. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noko du/de lurer på. Velkomne!