LANGEGÅRDEN ERIK KROHN-HANSEN

Gård informasjon

 • Driftsenhet 46010387 00
 • Orgnr 969197391
 • Kommune Bergen (4601)
 • Fylke Vestland
 • Telefon 95806865
 • Mobil 95806865
 • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering
 • Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

facebook , Langegården tlf. 95806865 e-mail , erik-kh@online.no

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 26.03.2014

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Vi har grupper fra grunnskole og vi er besøksgård for barnehager. Vi tilbyr: Årstids tilpasset arbeid for arbeidstrening : f.eks.skog-sarbeid / ved og vedhogst Arbeid og språkopplæring , Deltakere fra A2G Arbeidstrening , prosjekt , Deltakere fra Kalfarkollektivet og NAV Terapiriding , sertifiset av Etat for Helsetjenester medvirkende fysioterapeut Tobba T. Sudmann Langegården er i tillegg samværsted og tilbyr familieterapi. Familieterapeut / Veileder til foreldre er Elin Tuntland