NAUSTVOLL GARD ANNE-BRIT BALEVIK

Gård informasjon

 • Driftsenhet 46400050 01
 • Orgnr 885019862
 • Kommune Sogndal (4640)
 • Fylke Vestland
 • Telefon 99227240
 • Mobil 99227240
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering
 • Andre tjenester

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 02.05.2013

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Ønskjer du meiningsfulle og tilpassa dagar, som gjev meistring, læring og oppleving? Naustvoll Gard har trygge omgjevnader, samt kunnskap, utdanning og erfaring i samhandling mellom dyr og menneske. Vi har skuledagar med læringsmål i norsk, natur og miljø, matematikk og samfunnsfag saman med praktisk arbeid, arbeidstilbod utan prestasjonskrav, fritidstilbod og avlastning. Vi vel å nytte garden sine ressursar og kompetansen til Arne og Anne-Brit, til å lage meiningsfulle spesialopphald til grupper av menneske som treng noko anna enn vanleg skule eller arbeidsliv. Vår styrke er gode dyr i trygge omgjevnader, samt kunnskap og erfaring i samhandling mellom dyr og menneske. Anne-Brit arbeider òg som lærar, og er utdanna adjunkt med tillegg. Utdjupa fag på høgskule er naturfag, matematikk, data, media og kulturlandskapsskjøtsel. Både Arne og Anne-Brit har høgskuleutdanning innan "Garden som pedagogisk ressurs og læringsarena".