Sophie Hysing-Dahl Døsvik

Gård informasjon

  • Driftsenhet 46010452 00
  • Orgnr 978604633
  • Kommune Bergen (4601)
  • Fylke Vestland
  • Telefon 92466733
  • Mobil 92466733
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Tlf: 90147440, Sophie H-D Døsvik sophiehdd@gmail.com

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 10.04.2017

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Primær fokuset i Inn på tunet tilbudet ved Oppetveiten Økologiske gård, Gla'e Lam! er å tilby tjenester til personer som har psykiske eller følelsesmessige utfordringer. Gjennom individuelt tilrettelagte aktiviteter ønsker vi å fremme mestring, læring og vekst. Vi ønsker på det overordnede plan å bidra til økt livskvalitet for deltagerne ved gårdens aktivteter. Inn på tunet tilbudet vårt omhandler arbeid med forskjellige grupper mennesker, og enkelt individer. Vi ønsker å samarbeide med andre instanser som for eksempel barnevern, psykiatri tjenesten og eldre omsorgen. Sophie Hysing-Dahl har lang erfaring med å jobbe med mennesker som har opplevd Traumer. Gjennom Inn på tunet tilbudet vårt, ønsker vi å legge til rette for bruk av Dyre assisterte Intervensjoner, for eksempel i forhold til denne bruker gruppen. Vi ønsker at deltagerne ved vårt tilbud, i samhandling med tilbydere og dyrene, skal kunne jobbe med egne utfordringer. Vi ønsker å kombinere kunnskap om traumer, med kunnskap om dyr, og samhandling dyr og mennesker imellom. Vi benytter oss i hovedsak av hest i vårt arbeid, og har en fin gjeng bestående av både store og små. I tillegg til hester har gården også sauer og geiter, marsvin, kaniner og hund. Vi tilstreber å være ett supplement til det offentlige, og fremmer samarbeid med andre instanser der dette lar seg gjøre.