ØVRE-EIDE GÅRD ARILD NYDEGGER ØVRE-EIDE

Gård informasjon

 • Driftsenhet 46010625 00
 • Orgnr 976240766
 • Kommune Bergen (4601)
 • Fylke Vestland
 • Telefon 90843412
 • Mobil 90843412
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

post@ovre-eide.no +47 908 43 412

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 25.04.2014

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som «  « settes til Inn på tunet

Barnehager/ førskole: Å oppleve nærkontakt med dyr og vise omsorg for disse, er en viktig del av barnas læring og danning. Her får barna komme nær gårdsdyrene og lære mer om disse. I tillegg til å besøke dyrene, formidler vi også grunnleggende kunnskap om de ulike dyretypene og gode, sunne holdninger til dyrehold og gårdsdyrenes rolle i næringskjeden. Besøket gir lettfattelig innsikt i matproduksjon og dyrenes rolle på gården og i samfunnet i dag. Skole / Gården som pedagogisk ressurs: GÅRDEN SOM PEDAGOGISK ARENA Ikke alle elever fungerer like bra i en klasseromssituasjon, og for disse kan erfaringer og opplevelser de oppnår gjennom å delta i gårdsarbeid. Vi ønsker å gi arbeidsoppgaver som fremmer arbeidsglede, praktisk bruk av skolelærdom og som stimulerer elevenes selvstendighet. . HVILKEN PEDAGOGISK NYTTEVERDI HAR GÅRDSARBEIDET FOR ELEVENE? Et gårdsbesøk hos oss på Øvre Eide Gård er ikke ment som en kosedag for elevene som kommer, men det skal heller ikke være hardt arbeid dagen gjennom. Vårt mål er at elevene skal kunne nå forskjellige kompetansemål som er uttalt i læreplanen for grunnskolen gjennom å aktivt bruke kunnskap og ferdigheter fra klasserommet i praktisk arbeid. For skoleleie elever som sliter med å se verdien av matematikk på skolen, er mange sider av gårdsarbeidet svært nyttig i forhold til å gjøre nettopp matematikken relevant. Veiing og måling av korrekte fôrmengder til de enkelte dyrene er en av de mest synlige sidene av dette, men vi forsøker også å utfordre elevenes bruk av matematikken i forskjellige situasjoner i det daglige arbeidet. Også naturfag er et skolefag som elevene får oppleve på en praktisk måte. Hvorfor tygger sauene drøv, hvordan blir egget til en kylling, hvilke biotoper finner vi på en gård? Dette er bare noen spørsmål som vi lett synliggjør. Fysisk fostring og kroppsøvning blir stadig viktigere innenfor den norske grunnskolen. Norske elever beveger seg mindre og mindre, og en dag på gården med arbeid og aktiviteter er med på å gi elevene den fysiske aktiviteten som er anbefalt. Vi legger opp til å gå turer i skog og mark, og mye av aktiviteten og oppgavene på gården er av en fysisk karakter. I henhold til arbeidsoppgavene ønsker vi å la elevene reflektere over riktige arbeidsstillinger og bruk av muskelgrupper. Å få muligheten til å bruke kroppen aktivt og på en nyttig måte gir også stor uttelling for elever som sliter med å være i ro på skolen hele dagen. Kunst og håndverk, og mat og helse er to skolefag som elevene får brukt på gården, vi lager vår egen nistemat og enkel matlaging står på planen enkelte dager, og elevene får jobbe med forskjellige småprosjekter med håndarbeid og sløyd. ØVRIGE TILBUD TIL SKOLER / HELE KLASSER: HUSDYRENE: VI TILBYR ET PEDAGOGISK TILRETTELAGT TEMA HVOR VI FORMIDLER GRUNNLEGGENDE KUNNSKAP OM DE ULIKE DYRETYPENE VI HAR PÅ GÅRDEN. DENNE TEMABOLKEN GIR LETTFATTELIG INNSIKT I MATPRODUKSJON OG DYRENES ROLLE PÅ GÅRDEN OG I SAMFUNNET I DAG. TEMAET TILPASSES FOR 1. ? 4. OG 5. -7. KLASSETRINN. VARER I CA 2 TIMER. For lærere: Dette besøksopplegget vil fylle flere av kompetansemålene i læreplanen for grunnskolen. Bl.a. i naturfag: ? å fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er. ? å bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter. ? Samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter. Mat og helse: ? å fortelle om en utvalgt råvare og hvordan den inngår i matvaresystemet, fra produksjon til forbruk. SAUENE: ET PEDAGOGISK TILRETTELAGT FORDYPNINGSTEMA SENTRERT RUNDT SAUEN TEMAET TILPASSES FOR 1. ? 4. OG 5. -7. KLASSETRINN. VARER I CA 2 TIMER. For lærere: Dette besøksopplegget vil fylle flere av kompetansemålene i læreplanen for grunnskolen. Bl.a. i naturfag: ? å fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er. ? å bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter. ? Samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter. Kunst og håndverk: ? å lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer. Mat og helse: ? å fortelle om en utvalgt råvare og hvordan den inngår i matvaresystemet, fra produksjon til forbruk. GÅRDEN I GAMLE DAGER: LIVET FØR I TIDEN ER ET TEMA BARN UNDRER SEG MYE OVER. MANGE HAR BESTEFORELDRE ELLER OLDEFORELDRE SOM VOKSTE OPP PÅ GÅRD, OG HAR HØRT DEM FORTELLE OM LIVET PÅ GÅRDEN I GAMLE DAGER. DETTE TEMAOPPLEGGET TAR TAK I ELEVENES INTERESSE FOR ?GAMLE DAGER?. DET ER SÆRLIG HESTEN OG SAUEN SOM FÅR ROLLEN SOM FORMIDLER HER, INGEN HADDE SÅ VIKTIG ROLLE PÅ GÅRDEN I GAMLE DAGER SOM DEN STERKE HESTEN, OG SAUEN HAR VÆRT ET AV DE VIKTIGSTE DYRESLAGENE I NORGE HELT SIDEN JORDBRUKET OPPSTO HER I LANDET. TEMAET TILPASSES FOR 1. ? 4. OG 5. -7. KLASSETRINN. VARER I CA 2 TIMER. For lærere: Dette besøksopplegget vil fylle flere av kompetansemålene i læreplanen for grunnskolen. Bl.a. i samfunnsfag: ? å fortelle om sin egen familie for en til to menneskealdrer siden, og om hvordan levevis og levekår har endret seg ? å kjenne igjen historiske spor i sitt eget lokalmiljø og undersøke lokale samlinger og minnesmerker ? å beskrive landskapsformer og geografiske begrep ved å utforske landskapet nær skolen og hjemmet. Norsk: ? Samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer. Naturfag: ? Fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er. Tilrettelagt arbeid / Arbeidstrening: Vi ønsker å tilby et variert arbeidstreningsprogram som tilpasses brukerens egne behov og forutsetninger. Arbeidsoppgaver som følger nedenunder er derfor bare ment som et veiledende eksempel på arbeidsdagen hos oss, da vi tilrettelegger individuelt for hver bruker. FÔRING OG STELL AV SAUER. Ulike oppgaver som: sjekke at vannet er rent, gi sauene høy på vinters tid, rense i sauefjøset og det nærmeste arealet foran grinden inne hos sauene rakes/ renses. HESTER. Ulike oppgaver som: Klargjøring av neste dags fôr til hestene, pakking av høy, oppmåling av kraftfôr. Utslipp av hester. Kosting av inngangspartiet foran stallen og stallgangen.Fôre middag til hestene. Møkke i boksene til gårdens hester. Strigling og daglig pelsstell for både hestene og ponnier. HØNSENE. Ulike oppgaver som: Stell av hønsene. Sjekke at fôringsautomatene er fulle, skifte vann og plukke egg. Skifting av strø hos hønene.Kosting av inngangspartiet til hønsehuset. KANINENE. Ulike oppgaver som: Gi nytt vann, gi mat, plukke gress / løvetann til fôr. Rense burene, skifting av strø. Pelsstell som klipping og børsting av angorakaniner. Utslipp til utebur. Sosialisering av kaninene. URTEHAGE: Ulike oppgaver som luking, høsting, gjødsling, såing. INNMARK. Ulike oppgaver som: Sjekke gjerder, gjødsling, slått, høytørking. UTMARK. Ulike oppgaver som: Sjekke beiteområder, gjerder, rydding av skog. BYGNINGER. Maling, snekring. Tilbud i Psykisk Helse: Vi ønsker å tilby personer innen psykisk helse mulighet til å få en meningsfull dag og trygghet på Øvre-Eide Gård. Vi vil tilpasse dagen og oppgavene utifra brukerens egne behov og forutsetninger. Oppgavene som følger nedenunder er derfor bare ment som et veiledende eksempel på ulike typer oppgaver hos oss, da vi tilrettelegger individuelt for hver bruker. FÔRING OG STELL AV SAUER. Ulike oppgaver som: sjekke at vannet er rent, gi sauene høy på vinters tid, rense i sauefjøset og det nærmeste arealet foran grinden inne hos sauene rakes/ renses. HESTER. Ulike oppgaver som: Klargjøring av neste dags fôr til hestene, pakking av høy, oppmåling av kraftfôr. Utslipp av hester. Kosting av inngangspartiet foran stallen og stallgangen.Fôre middag til hestene. Møkke i boksene til gårdens hester. Strigling og daglig pelsstell for både hestene og ponnier. HØNSENE. Ulike oppgaver som: Stell av hønsene. Sjekke at fôringsautomatene er fulle, skifte vann og plukke egg. Skifting av strø hos hønene.Kosting av inngangspartiet til hønsehuset. KANINENE. Ulike oppgaver som: Gi nytt vann, gi mat, plukke gress / løvetann til fôr. Rense burene, skifting av strø. Pelsstell som klipping og børsting av angorakaniner. Utslipp til utebur. Sosialisering av kaninene. URTEHAGE: Ulike oppgaver som luking, høsting, gjødsling, såing. INNMARK. Ulike oppgaver som: Sjekke gjerder, gjødsling, slått, høytørking. UTMARK. Ulike oppgaver som: Sjekke beiteområder, gjerder, rydding av skog. BYGNINGER. Maling, snekring. Eldreomsorg / Tiltak for eldre m/ demens - OBS! Tidlig demens: Gården er et velegnet sted som kan brukes som avlastnings-, aktivitets- og dagsenter for personer i en tidlig fase av demens. Vi kan tilby små grupper et halvdagsopplegg i trivelige omgivelser, med muligheter for ulike typer aktiviteter som fremmer livsglede og lar brukerne huske med hendene. En tur i hønsehuset etter egg, stell av hageblomstrer eller en hyggelig stund i stuen med strikketøy og kaffe er noe av det vi har å by på.